Tarieven schooljaar 2020 - 2021Kennismakingsgesprek (in de praktijk, of online): gratis

Remedial teaching 45 minuten contacttijd: €49,50

Intelligentieonderzoek (kort=bepaling globaal IQ): Neem contact op om de opties door te spreken

Intelligentieonderzoek uitgebreid inclusief telefonische intake, verslaglegging in tweevoud en nabespreking: Neem contact op om de opties door te spreken

Intelligentieonderzoek in combinatie met aanvullend onderzoek: Neem contact op om de opties door te spreken

Intelligentieonderzoek in combinatie met didactisch onderzoek: Neem contact op om de opties door te spreken

Didactisch onderzoek lezen/spelling (inclusief extern contact, afname toetsen, verslaglegging, bespreken resultaten en opstellen handelingsplan): € 250,-

Didactisch onderzoek rekenen (inclusief extern contact, afname toetsen, verslaglegging, bespreken resultaten en opstellen handelingsplan): € 250,-

Algemeen uurtarief: € 66,- 

Het uurtarief wordt berekend voor alle voorkomende werkzaamheden zoals: 

  • Extra tussentijds overleg
  • Extra extern contact
  • Uitwerken en beoordelen van toets gegevens
  • Verslaglegging bv. handelingsplan, onderzoeksverslag, evaluatieverslag
  • Evaluatiegesprekken

Reis: Bij werkzaamheden buiten de praktijk worden geen benzinekosten berekend; wel reistijd. De reistijd wordt per keer als volgt berekend: reistijd Google Maps + vijf minuten

Annuleren afspraak bij verhindering of ziekte: het tijdstip van de afspraak is bindend. Wanneer u de geplande begeleidingstijd door omstandigheden moet annuleren geeft u dit dan s.v.p. ruim op tijd aan. Bij annulering vóór 24 uur van de geplande lestijd kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden, indien dat niet lukt worden er géén kosten in rekening gebracht. Bij ziekte de afspraak uiterlijk vóór 8:30 u. doorgeven. Bij annulering binnen 24 uur (m.u.v. ziekte indien afgezegd voor 8:30u)/geen afzegging zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. 

Stopzetten begeleiding: Ouders/verzorgers kunnen de begeleiding op élk moment (maar tenminste 24 uur voor een geplande afspraak), kosteloos,  zonder opgaaf van reden, tussentijds beëindigen. Het is prettig als dit in overleg kan gaan en u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt. Dit is niet verplicht.