Mijn naam is Evelien van Merode-van de Panne.  

Eigenaar van Onderwijspraktijk Focus, orthopedagoog en gespecialiseerd in dyslexie en dyscalculie.

Leerproblemen op een positieve manier benaderen waardoor kinderen meer zelfvertrouwen en plezier in het leren krijgen, zit van jongs af aan in mij. Als kind zag ik in mijn directe familie al de gevolgen van lees- en spellingmoeilijkheden in de vorm van onzekerheid, frustratie, boosheid, verminderde motivatie en zelfs weerstand en een negatief zelfbeeld. Ik hielp graag bij het maken van het huiswerk en probeerde het leren voor iedereen leuk te maken. Al snel ontstond het idee dat ik leerkracht wilde worden. Mijn interesse ging echter sterk uit naar het individuele kind. Vandaar dat ik mijn route uitstippelde richting de studie ‘Pedagogische Wetenschappen’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier leerde ik speciale leerbehoeften te herkennen en daarbij te kijken naar het leerproces en oog te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragsontwikkeling, geheugenproblematiek en de school- en thuissituatie.

Omdat lees- en spellingproblemen en dyslexie altijd mijn interesse heeft gehouden, heb ik mij steeds verder gespecialiseerd op dit gebied. Bijna 11 jaar heb ik gewerkt als diagnosticus en behandelaar bij een dyslexie en dyscalculie instituut. Als diagnosticus is het ontzettend belangrijk om kennis te hebben van verschillende ontwikkelingsdomeinen, om op die manier de juiste diagnose te stellen of de juiste behandeling te adviseren.

In mijn werk als diagnosticus en dyslexie/dyscalculie-specialist zie ik regelmatig dat er een grote overlap is in verschillende stoornissen. Een bepaalde oorzaak (bv. dyslexie) heeft vaak meerdere belemmeringen als gevolg: voornamelijk lees- en/of spellingproblemen, maar bijvoorbeeld ook automatiseringsproblemen bij het rekenen en faalangst. Daarnaast zijn er vaak verschillende oorzaken die leiden tot dezelfde belemmering: zo kan gemist onderwijs, faalangst, problemen met het werkgeheugen en dyscalculie allemaal leiden tot rekenproblemen. Doordat zoveel processen met elkaar samenhangen is het belangrijk om onderzoek breed in te zetten en in de begeleiding voor elk kind maatwerk te bieden waarbij op meerdere gebieden hulp kan worden ingezet. De laatste jaren merk ik dat ik steeds breder en vooral vraaggericht hulp wil kunnen bieden om kinderen met speciale onderwijsbehoeften nog beter te kunnen ondersteunen en begeleiden. Om deze reden ben ik Onderwijspraktijk Focus gestart. 

Ik houd ervan om maatwerk te bieden en oplossingen te zoeken zodat ieder kind zich op verschillende gebieden competent kan voelenen zich op de best mogelijke manier kan ontwikkelen. Een blij en gelukkig kind dat tevreden is met zichzelf en zijn schoolresultaten en dat de toekomst met motivatie en vertrouwen tegemoet ziet, daar doe ik het voor!

 

Registraties

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten rondom onderwijs en leren, volg ik regelmatig cursussen. Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister en Jeugd (SKJ). Met een SKJ-registratie laat ik aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat ik ervaring, kennis en vaardigheden heb om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat ik hiermee zien dat ik continu werk aan mijn vakbekwaamheid en investeer in de kwaliteit van mijn vak. Naast de SKJ-registratie ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Eens in de 6 weken heb ik intervisie met een aantal remedial teachers in Breda en omgeving. 

Wilt u meer weten over mijn opleidingen en werkervaring? Klik dan op de link voor mijn LinkedIn profiel.


Ik zie er naar uit om uw zoon/dochter of leerling te mogen begeleiden!