Kennismaking

Het eerste contact is meestal per email of telefoon. Wanneer blijkt dat Onderwijspraktijk Focus iets voor u kan betekenen, maken we een afspraak voor een (kosteloos en vrijblijvend) kennismakingsgesprek met de ouder(s) en leerling (in de praktijk of online). Tijdens en na het kennismakingsgesprek worden gegevens verzameld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn of haar situatie. Denk bijvoorbeeld aan toetsresultaten van school/uitdraai Leerlingvolgsysteem (LVS), handelingsplannen van school of andere instanties en eventueel eerdere onderzoeksverslagen.  Eventueel kan er (na toestemming van ouders) contact met school opgenomen worden voor verdere informatie. Een goede samenwerking en afstemming met school vind ik altijd erg belangrijk. Na het kennismakingsgesprek zal duidelijk worden of onderzoek of remedial teaching (RT) voor uw kind de juiste hulp is, hoe het begeleidingstraject er uit zal gaan zien en wanneer het kan starten. Indien de samenwerking met Onderwijspraktijk Focus voortgezet wordt, zullen de gemaakte afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd worden. 

In het kennismakingsgesprek kunt u vertellen wat uw zorgen zijn en wat uw hulpvraag precies is. Ook zullen we samen doelen stellen: 'Waar gaan we aan werken en wat wil je graag bereiken?' Het kind mag zelf ook nadenken over wat hij of zij zelf wil leren en welke aanpak hij of zij prettig vindt. De doelen zullen gedurende de begeleiding geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Door ons te richten op de wensen/doelen werken we aan een mooie (school)carrière voor de toekomst!

‘Focus on where you want to be, not where you were or where you are’